Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Appen Orzone Forms

Digitala bedömningsformulär kan fyllas i via webbläsaren på din dator och telefon, eller via appen Orzone Forms.

Observera att Orzone forms ersätter den tidigare appen Ortrac Scholar. Orzone forms är stabilare och erbjuder ett förbättrat användargränssnitt för just ifyllning av bedömningsformulär.

Ladda ner appen

Appen finns tillgänglig för nerladdning i Apple App Store och i Google Play-butiken. 

Logga in

Klicka på "Login". I nästa fönster klickar du på plustecknet för att lägga till ett konto. Ange ditt studentID [at] lu [dot] se, varefter du tas till universitetets vanliga inloggningsfönster. Här anger du lösenordet till ditt studentkonto. 

Logga in i Orzone forms

Välj kurs

Om du är registrerad på flera kurser i QPS kommer du att se en dropdown-lista med kurskoder i övre vänstra hörnet. Klicka på dropdown-listan för att visa alla dina registrerade kurser. Scrolla igenom listan för att hitta den kurs som du vill byta till.

Menyer

Inställningar

Klicka på dina initialer i övre högra hörnet för att nå inställningarna. Här kan du: 

  • Logga ut.
  • Slå av/på kollapsad vy, dvs. om frågorna ska visas hopfällda eller expanderade.
  • Slå av/på om sektioner ska visas på ny sida, eller på en lång sida med en horisontell linje som separator. 

Dra fönstret neråt för att gå tillbaka. 

Bottenmenyn

Bild på menyer i appen

Modules & forms

Om din kurs utnyttjar funktionen "Moduler" för att samla formulär och andra aktiviteter (t ex i provmoment eller kursteman), kommer formulären vara sorterade i moduler.

I menyn längst ner kan du byta mellan:

  • Modules - här är formulären sorterade i moduler. Klicka på en modul för att öppna upp en lista med tillgängliga formulär. Om alla minimikrav är uppfyllda för aktuell modul, kommer det markeras genom en bock i modulen. Detta ser du också i kursmiljön i en webbläsare.
  • Forms - här visas samtliga formulär på kursen i en lista. 

Om kursen inte utnyttjar moduler, kommer du bara se menyvalet "Forms" i foten. 

My drafts

Här ser du dina formulär som är sparade som utkast och ännu inte har skickats in. Klicka på ett formulär för att återuppta ifyllandet. 

Genom den blå knappen "Recently submitted" ser du en summering över dina senast inskickade formulär. 

Fyll i ett formulär

Öppna det formulär som ska fyllas i. 

Du kan välja om bedömningsfrågorna ska visas kollapsat eller expanderat genom att klicka på pilarna i högra övre hörnet. 

  • Kollapsad vy: klicka på en bedömningsfråga för att öppna upp bedömningsalternativen. 
  • Expanderad vy: bedömningsalternativen visas alltid.

Frågor som är obligatoriska markeras med en asterisk. 

Bild på frågor i appen

Eftertaggning (Tags)

För vissa formulär kan det efterfrågas att du taggar formuläret med så kallade eftertaggar innan det kan skickas in. Det kan exempelvis vara typ av klinisk situation, komplexitet, ålder på patienten, med mera. Eftertaggar som är obligatoriska är märkta med en asterisk. 

Signering (Assessor)

Innan formuläret skickas in behöver det anges vem som har genomfört observationen/bedömningen. Detta gör du genom att: 

1. Välj roll under "Assessor".

2. Skriv e-postadressen till bedömaren. Om personen redan finns registrerad, välj personen i listan. Om personen inte finns i listan, skriv klart e-postadressen och klicka på "Add". 

Om jag gör en självbedömning?

Välj det alternativet och skriv in din egen e-postadress. 

Jag kan inte fylla i Assesor-fältet

Fältet blir ifyllbart först när alla obligatoriska frågor och eftertaggar är ifyllda. 

Skicka in formuläret

När alla fält är ifyllda, klicka på knappen "Submit" för att skicka in formuläret. 

Jag vill titta på mina inskickade formulär

Under menyalternativet "My drafts" nere i foten kan du se nyligen inskickade formulär genom knappen "Recently submitted". 

Du kan också se dina inskickade formulär genom att logga in i kursytan i din webbläsare.