Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Frida Reisdal arbetar som examinationskoordinator vid Medicinska fakulteten

bild på Frida i korridoren på BMC
Frida Reisdal. Foto: Ingemar Hultquist

Vad arbetar du med?

Som samordnare har jag en helhetssyn eftersom jag arbetar mot alla program på fakulteten. Mitt uppdrag består dels av att koordinera alla skriftliga prov i QPS och optimera processer kring detta, dels att utbilda och stötta fakultetens medarbetare i deras användning av systemet. I nuläget arbetar jag primärt med skriftliga prov, men på sikt kommer jag att arbeta med alla bedömande moment.

Vad har du gjort innan?

Nu senast kommer jag från Utrikesdepartementet men har tidigare jobbat med service på olika sätt, allt från restaurang till livsmedelsbutik. På UD jobbade jag med att koordinera och administrera kompetensutvecklingsinsatser för chefer och utresande personal. Att jobba på myndighet och med pedagogiska frågor är ju något som känns igen i mitt uppdrag här på Medfak. Den gemensamma nämnaren är känslan av värdskap, kontakten med mycket folk och en viss fingertoppskänsla som är nödvändigt för att kunna anpassa sig efter olika situationers behov.

Vad är din utbildningsbakgrund?

Jag har en kandidatexamen i psykologi med inriktning neurovetenskap och med inslag av pedagogik. Båda knyter an till mitt intresse för inlärning. I grunden har jag också en kandidatexamen i Mänskliga rättigheter, vilket satte mig i samband med UD. Under min utbildning väcktes ett intresse för effektmätning, det vill säga frågan om hur vi vet att en viss insats faktiskt ger önskad effekt, vilket ju är en del av syftet med QPS som pedagogiskt verktyg. Sen är det ju också lite av en informell ”utbildning” att ha vuxit upp i en digital era. Vår generation är (på gott och ont!) tränade i att navigera digitalt och interagera med olika gränssnitt.

Vad är det bästa med QPS?

Det är svårt att välja, men fördelarna går att sammanfatta i två perspektiv:

Studentperspektivet – QPS kan ge studenten en tydligare översikt över utbildningen och tydliggöra hur aktiviteter förhåller sig till kursmål. Det i sin tur gör att studenten kan följa sin progression och ta ansvar för sin egen utveckling. Jag var själv student för inte så länge sedan och från det perspektivet så ser jag så flera fördelar med QPS.

Kvalitetsperspektivet – där QPS möjliggör uppföljning och analyser av måluppfyllelse, vilket hjälper oss säkra att vi mäter det vi faktiskt vill mäta. Det skapar också möjlighet att ge systematisk och fortlöpande återkoppling till studenten. Att tydligt kunna se hur bedömande aktiviteter förhåller sig till kursmål är också till hjälp vid kurs- och programbokslut.

Vad ser du mest fram emot med att jobba med i QPS?

Jag är glad att få vara en del av utvecklingen framåt nu när QPS övergår i förvaltningsfas. Fokus hittills har naturligt varit på hur vi kan samla in data, nu ska det bli intressant att fortsätta arbetet med hur vi kan använda den insamlade informationen i den fortsatta utvecklingen av våra utbildningar på fakulteten.