Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bedöm ett assignment

När du klickar dig in på ett assignment får du fram en översiktsvy som ser ut som på bilden nedan. Här kan man utläsa att Frida har gjort en inlämning men att denna ännu inte bedömts och därför har status "Pending review". Vi kan också se att Johan inte har gjort någon inlämning och därför har status "Not submitted". 

Skärmavbild exempel

Möjliga status på studenters inlämningar:

  • Not submitted: studenten har inte gjort en inlämning.
  • Pending review: studenten har gjort en inlämning som väntar på bedömning.
  • Pending revision: studentens inlämning har skickats tillbaka till studenten för revidering.
  • Completed: inlämningen är färdigbedömd.

Använd filtren!

Med hjälp av filtren i högerkolumnen kan du filtrera listan med studenter efter dina behov. Möjliga filtreringar är: 

  • Status: filtrera efter status (se möjliga status ovan). Exempelvis om du bara vill se inlämningar som väntar på bedömning (Pending review).
  • Group: filtrera på grupp. Exempelvis om Lärare X bara ska bedöma "Basgrupp A". 
  • Due date: filtrera för att bara visa inlämningar som skickats in i tid eller bara sena inlämningar.

Vanlig fråga! - "Due date" och "Group" finns inte. Filtren visas bara när så är möjligt. Om inte deadline passerat, visas inte filtret och om inga grupper finns skapade, visas inte grupp-filtret. 

Bedömning av en enskild students inlämning

När du klickar på den student vars inlämning du ska bedöma öppnas en ny sida upp, bestående av två block: "Submission" och "Feedback".

Skärmavbild

Submission

Här presenteras det som studenten har skickat in. På bilden ovan kan man till exempel se att Frida laddat upp en fil. Du kan förhandsgranska och/eller ladda ner det som studenten har lämnat in med hjälp av knapparna till höger om inlämningen.

Feedback

I den blåa rutan visas eventuella bedömningsinstruktioner, det vill säga det som eventuellt angavs vid "Notes" när uppgiften skapades. 

Bedömningsfält

Fyll i eventuella bedömningsfält. Notera att det vid varje bedömningsfråga finns en kommentarsruta där du kan lämna skriftlig återkoppling på det specifika kriteriet. 

Feedback Denna fritextruta finns som standard. Här kan du lämna ytterligare återkoppling eller kommentarer. Om inga bedömningsfält är skapade för uppgiften, syns endast denna ruta. 

Review action Detta alternativ dyker upp om du är uppsatt som huvudbedömare (Chief evaluator) på uppgiften. Då väljer du om vill göra en final bedömning och sätta ett betyg eller om du vill skicka tillbaka uppgiften till studenten för revidering.

Om du inte är huvudbedömare, har du bara alternativet att skicka tillbaka återkoppling till studenten.

När du gör en final bedömning, välj det alternativet i listan. Välj sedan betyg och klicka på "Save". Om du är redo att skicka bedömningen till studenten, välj "Submit to student".

Du kan också spara din bedömning som ett utkast ("Save draft") och återuppta det senare. 

Om du skickar tillbaka din bedömning till studenten ändras status till "Pending revision". 

Om du gör en final bedömning ändras status till "Completed". 

Submission history

Här ser du historiken för den valda studenten och den aktuella uppgiften. Du kan se när inlämningar gjorts, när, vem och vilken återkoppling som getts. Här finns också kommentarsmöjligheter där man kan kommunicera om uppgiften utan att nödvändigtvis fylla i bedömningsfält och sätta betyg. 

Skärmavbild Submission history

Gruppbedömning

Är det en förbestämd grupp som du ska bedöma, använd filtren till höger för att filtrera fram gruppen.

Markera vilka studenter som ska bedömas genom att klicka i boxen till vänster om namnen. Om du klickar i boxen uppe i tabellhuvudet så markeras alla studenter. 

Under tabellen med studenter ser du nu bedömningsfälten. Dessa är samma som när du klickar in dig på en enskild student. Genomför din bedömning/återkoppling och välj betyg och klarmarkera uppgiften. 

Notera att det går bra att lämna återkoppling till en student som inte gjort någon inlämning. Detta kan vara aktuellt om t ex bara en person i gruppen gjort en inlämning, men du vill lämna återkoppling till hela gruppen. 

Skillnader mellan bedömning av enskild student och gruppbedömning

När du bedömer en enskild student har du tillgång till fler funktioner än när du bedömer flera studenter samtidigt. Vid bedömning av enskild student, kan du:

  • Spara en bedömning som utkast för att återuppta det senare, eller låta en kollega titta på din bedömning innan den skickas iväg.
  • Skicka tillbaka en inlämning till en student för revidering.
  • Se flödeshistoriken för den aktuella uppgiften och studenten och lämna kommentarer.

Vid bedömning av flera studenter är ovan inte möjligt utan du behöver, efter att du har fyllt i bedömningsfälten, välja ett betyg / klarmarkera uppgiften. 

Två vanligt förekommande frågor om bedömningar

Endast "Chief evaluators" kan sätta betyg på assignments. Bedömare som saknar den behörigheten kan endast skicka tillbaka uppgiften med kommentarer till studenter.

För att göra en person till “Chief” klickar man på personens namn och sedan “Continue” i fönstret som dyker upp. Om du vill ta bort behörigheten för en bedömare klickar du på personens namn och “Continue” i fönstret som dyker upp. 

Bedömare tas bort genom att klicka på krysset ute till höger om namnet.

Vanligtvis beror det på att inställning för "Grading Scale" är "Ungraded". Klicka på edit assignment och kontrollera att inställningen, ändra vid behov.

Sena inlämningar

Om ett assignment inte är stängt går det att göra sena inlämningar. Om en student lämnar in efter "Due date" passerat markeras inlämningen med röd text:

Skärmavbild sen inlämning

När uppgiften bedöms dyker det också upp en varingsruta längst upp under "Submission".

Skärmavbild

 

Stäng ett assignment

Du kan stänga ett assignment genom att klicka på "Close assignment". Efter ett assignment är stängt kan studenter inte längre lämna in och det går inte heller att göra bedömningar. Skulle du av någon anledning behöva öppna upp ett redan stängt assignment kan du på samma plats klicka på "Reopen assignment".

Skärmavbild