Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lärmaterial / content

Med funktionen lärmaterial, eller "Content", skapar och tillgängliggör du information till kursens studenter. Det kan användas för att dela praktisk information, litteratur och annan läsning, länkar, filmer, m.m.

Skapa nytt lärmaterial

Gå in på den aktuella kursen och kurstillfället som du vill skapa ett lärmaterial för. Välj "Content" i vänstermenyn och "Create new learning content". 

Public view

Sidan är uppdelad i två block, "Public view" (det som studenterna ser) och "Admin view" (läraranteckningar).

Bild på learning content

Blocken ser ut som i bilden ovan och du kan göra följande inställningar:

Public view

URL. Denna länk ger studenterna en direktlänk till sidan. 

Name. Ange lärmaterialets titel. 

Status. Här ställer du in synligheten för lärmaterialet. Ändringar slår igenom när du klickar på "Save". 

  • Draft: Utkast men dolt för studenterna.
  • Published and listed: Öppet och synligt för studenterna. 
  • Published but hidden: Öppet men dolt för studenterna. 

Description. Här skriver du in innehållet som ska vara tillgängligt för studenterna. I textredigeraren kan du infoga tabeller, länkar och bädda in material från externa sidor. 

Attachments. Här bifogar du dokument och infogar länkar till externa webbplatser. Du kan också länka till quizzar och formulär som finns tillgängliga i kursen. 

Admin view (läraranteckningar)

Här kan du ange eventuella läraranteckningar eller instruktioner som inte är synliga för studenterna. Här kan du även bifoga dokument och infogar länkar. 

Edit tags

Innan du sparar behöver du tagga materialet mot relevant/-a kursmål och eventuella andra taggningskategorier. Detta skiljer sig åt mellan utbildningsprogrammen. 

Spara

Klicka på "Save" för att spara materialet. Synligheten för studenterna styr du genom statusinställningen (se ovan). 

Obs!

I skrivande stund är lärmaterial tillgängligt på kursnivå, istället för på kurstillfällesnivå. Detta innebär att ändringar du gör i ett lärmaterial, påverkar alla kurstillfällen på kursen. Raderar du ett lärmaterial, raderas det med andra ord från samtliga kurstillfällen. Detta kommer att ändras i en kommande uppdatering där lärmaterials tillgänglighet istället kommer att styras på kurstillfällesnivå.