Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Moduler

Moduler är något som lärarna kan använda för att sammanställa olika saker som på något sätt hör ihop. Det kan vara en temavecka, en klinisk placering eller ett helt provmoment. Ett enkelt exempel på ett provmoment är ett skriftligt prov där studenten antingen måste klara ordinarie prov, omprov eller uppsamplingsprovet för att få godkänt betyg.

Bild på moduler
Bild 1

Vissa provmoment är mera komplicerade och kan kräva flera delar för ett godkänt betyg, t ex ett godkänt prov, en inlämningsuppgift och en viss nivå på ett eller flera formulär. Ett exempel på ett sådant provmoment visas i bild 1 ovan.

För att få godkänt på modulen i bilden så krävs att studenten har klarat antingen ”Prov” eller ”Omprov”, har fått ett godkänt resultat på en inlämningsuppgift, samt har blivit bedömd på två olika formulärfrågor. I vissa fall finns även bivillkor på en formulärfråga, t ex att den ska ha blivit bedömd minst 2 gånger och på en viss nivå (skalsteg). 

Moduler för teman och provmoment

Bild på moduler i QPS
Bild 2

Många kurser använder modulfunktionen både för att samla material och uppgifter i tematiska uppdelningar, och för att samla ingående delar i ett provmoment. I exemplet ovan så har läraren gjort tillgängligt två provmomentsmoduler (gula) och fyra tematiska moduler (gröna). Den här vyn når man genom att klicka på ”Overview” under ”Portfolio” i vänsterkolumnen.

Öppna en modul

Bild inne i en modul i QPS
Bild 3

Om man klickar på ”Open module” vid en modul så framgår vad som ingår under det temat eller provmomentet. I bild 3 har "Module 2" öppnats och visar temat ”Antigen presentation and immune memory”. Det finns här 20 content/kursmaterial (varav jag läst fem), sju quizzar och två prov (ett ordinarie prov och ett omprov). Det ingår inga arbetsuppgifter/assignments i denna modul.

Genom att klicka på någon av pilarna, t ex Quizzes, så kommer man till samma vy som man hade sett om man hade klickat på "Quizzes" i vänsterkolumnen, men förfiltrerat för att endast visa de quizzar som är kopplade till den aktuella modulen.

Betygsgrundande delar - components

I bild 3 ovan, längst nere till höger, syns en lista över alla ingående komponenter som bedöms och ingår i betyget på modulen. I denna modul ingår "iRAT2".

Komponenter i en modul
Bild 4

I bild 4 som kommer från en annan modul, kan man utläsa att det ingår tre olika arbetsuppgifter / assignments. Här har studenten fått betyget Pass på alla tre uppgifterna. Det syns som en grön prick följt av ett betyg, här "Pass".

Modulen som helhet har fått betyget "Completed" eftersom alla ingående delar är godkända.

Tips: Om man klickar på en av komponenterna så kommer man direkt till den uppgiften! Om komponenten är en annan modul (t ex ett prov där man ska ha klarat antingen ordinarie prov eller omprovet) så kommer man först till den modulen innan man kan klicka vidare till de ingående komponenterna.