Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om ViL/VFU-formulär för kliniska handledare

I din roll som klinisk handledare för studenter vid Medicinska fakulteten kommer du att dokumentera dina observationer av studenten och ge återkoppling via digitala formulär i QPS/Ortrac.

Hur går det till?

Ifyllandet av VFU-/ViL-formulär är studentdrivet. Det innebär att studenten själv loggar in på sitt konto i QPS och öppnar det aktuella formuläret som du och studenten fyller i tillsammans. Detta kan göras i en app i studentens telefon eller i webbläsaren på en dator. 

I formuläret ska dina observationer och din återkoppling fyllas i utifrån de frågor och skalsteg som finns där. Det kan se ut t ex som i bilderna nedan: 

 

Exempel på en bedömningsfråga
Exempel på en observationsfråga med olika grader av självständighet

 

Bild på fritextfråga
Exempel på en fritextfråga för handledarens återkoppling och studentens egen reflektion och plan för vidare utveckling

 

Många formulär behöver inte alltid fyllas i i sin helhet, i många fall fyller du i dina observationer/återkoppling för just den eller de aktivitet/-er som den handledda studenten har visat för dagen eller har bett om att få träna på. Systemet summerar alla dokumenterade observationer och möjliggör för studenten och kursens examinator att se var studenten befinner sig i förhållande till uppsatta minimumkrav för respektive bedömningsformulär och kursen som helhet.  

Fritext-kommentarer

För varje observationsfråga som har skalsteg finns också möjlighet att lämna extra återkoppling i form av fritext. Klicka på "Comment" under frågan för att öppna upp ett textfält. 

Signering av inlämningen

Innan ett formulär kan skickas in behöver det anges vilken roll du har samt ditt namn och e-post. Detta görs längst ner i formuläret och görs i två steg: 

 

Bild på "Assessor's role"
Ange din roll samt namn

 

1. Välj rollen "Lärare/handledare" i listan för "Assessor's role". 

2. Ange din e-postadress. Om du har genomfört bedömningar i QPS tidigare så kommer ditt namn dyka upp i listan och du kan välja detta. Om det är första gången du gör en bedömning i QPS, kommer din e-postadress inte finnas med och alternativet "Create new" dyker istället upp. Klicka på "Create new" och fyll i uppgifterna. Framöver kommer ditt namn finnas med i listan över handledare. 

Avsluta och skicka in formuläret genom att klicka på "Save evaluation". 

Hur gör jag om något inte stämmer?

Varje vecka skickas det ut ett automatiserat e-postmeddelande till alla handledare som har dokumenterat en observation av en student i QPS. I meddelandet framgår vilka bedömningar som är genomförda under den gångna veckan med dig som handledare/observatör. Om allt stämmer behöver du inte göra något. Om något inte stämmer svarar du på meddelandet och informerar om detta så kommer kursens examinator att kontaktas.