Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

My feedback

I vänstermenyn hittar du en rubrik som heter ”My feedback” (A på bild nedan). När du klickar på den så kommer du till en lista som sammanställer all fritext-återkoppling som du fått under kursen.

Du kan filtrera listan så att den endast visar återkoppling som du fått på formulär, feedback från lärare på assignment eller feedback från medstudenter på assignment (B). Du kan också välja att bara visa återkoppling som är kopplad till en specifik modul.

Skärmavbild

I bilden nedan har jag valt att bara visa den återkoppling som jag erhållit från mina lärare på mina assignment. Observera att all återkoppling i formulär är kopplad till en fråga medan i ett assignment kan den ha skrivits i den sista sammanfattande rutan och då saknas en specifik fråga (item/kolumn C).

I denna kurs har jag har lämnat in ett assignment och fått två skriftliga återkopplingar. På översta raden visas den slutliga återkopplingen och på den andra raden visas den specifika återkopplingen jag erhållit på bedömningen av mina figurer.

I kolumn A visas när bedömningen gjorts. I B på vilket assignment återkopplingen gjorts. Om återkopplingen är kopplad till en specifik fråga så visas den i C. Och i kolumn D står vilken återkoppling du fått. Om jag klickar på en av raderna (E) så kommer jag direkt till det formulär eller assignmnet från vilket återkopplingen är hämtad så jag kan se alla  bedömningar på detta.

Skärmavbild