Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Assignments

Assignments är ytor där du som student laddar upp olika saker, det kan vara rapporter, intyg, bilder, filmer, m.m. Typiska exempel på arbetsuppgifter där en assignment används är att skriva en kort reflektion efter ett utbildningsmoment, att skriva en laborationsrapport, eller att ladda upp ett intyg på en genomgången extern kurs.

Assignment = arbetsuppgift

I många lärplattformar används ofta ordet "Inlämningsuppgift" för det som i QPS kallas för "Assignment". Eftersom det du laddar upp i en assignment ofta är något som du själv kan ha glädje av att återkomma till under en senare del av din utbildning för att se hur du en gång tänkte och hur du utvecklats föredrar vi benämningen "Arbetsuppgift" snarare än "Inlämningsuppgift" för att sätta fokus på att det du gör är för din egen skull och inte för administartionens.

Vanligtvis är assignments obligatoriska, d.v.s. man måste som student geomföra uppgifterna för att betyg ska kunna sättas men det finns undantag och kursens examinator kan ge besked om vilka assignments som är obligatoriska på just din kurs. 

I en assignment kan det vara upplagt så att du som student ska ladda upp något individuellt men det kan också vara så att arbetet ska göras i grupp. 

Bedömningen av det du laddar upp jämte återkoppling kan göras på lite olika sätt beroende på syfte. Karmratgranskning används ibland och då bedömer ni som studenter varandras uppladdade arbeten. Vanligtvis är det också någon lärare som bedömer och någon lärare gör också alltid en slutlig bedömning.

Det är sannolikt att du som student behöver revidera det du laddar upp med ledning av den återkoppling kurskamrater eller lärare ger. Formerna och reglerna för detta avgörs av examinatorn för din kurs.

För en assignment finns det vanligtvis men inte alltid en deadline med datum och klockslag för när du ska ha laddat upp i QPS. Hur det du laddar upp efter deadline hanteras avgörs av examinator på just din kurs och de tkan skilja mellan olika utbildningsprogram liksom mellan olika kurser inom ett program och även mellan olika assignments inom en kurs. Du behöver därför vara noga med att hålla dig uppdaterad om just de detaljerna.

Schematisk bild över processen i assignment i QPS. Skiss.
Schematisk bild över processen i assignment i QPS