Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inloggning & konton / Logging in to QPS

Nytt för vårterminen 2023 är att du loggar in med ditt universitetskonto (Lucat). Detta gäller både studenter och medarbetare. / New QPS login procedure, via your university account, for all students and staff from Spring 2023.

For English, please scroll down.

Inloggningsadress och användaruppgifter

Microsoft inloggningsfönster

Logga in på: https://lu.ortrac.com. Klicka på "Sign in". 

Om du redan är inloggad i t ex Canvas eller annan universitetsplattform, så kommer du också att vara inloggad i QPS.

Är du inte inloggad, möts du av en Microsoft-ruta. Ange här ditt universitetskonto [at] lu [dot] se. T ex: ab1234cd [at] lu [dot] se. Du omdirigeras då till universitetets inloggningsruta där du anger lösenordet till ditt universitetskonto/studentkonto. Obs: användarnamnet är ditt universitetskonto [at] lu [dot] se, inte @student.lu.se, eller annan e-postadress. 

- "Jag kommer fortfarande in på gamla QPS-adressen"

Fram tills du loggat in med ditt universitetskonto första gången, så kommer du fortsatt kunna logga in med din e-postadress på samma sätt som tidigare. Från 1 mars är det endast möjligt med inloggning genom universitetskontot. 

- "Jag har dubbla konton i QPS"

Under VT23 kommer eventuella dubbla konton att slås ihop med ditt primära konto. Ditt primära konto är det som du når när du loggar in med ditt universitetskonto. 

- "Jag har inget konto i QPS"

Är du ny student så kommer du att få ett konto i QPS efter uppropet. Har du frågor om detta, hör av dig till kursens administratör. 

Har du andra frågor kring din inloggning eller om QPS? Hör av dig till servicedesk [at] lu [dot] se

 

Login and user information

Microsoft inloggningsfönster

Log in at: https://lu.ortrac.com. Click on "Sign in". 

If you are already logged into another LU platform such as Canvas, you will automatically already be logged in to QPS.

If you are not already logged in, a Microsoft window will pop up. Write your universityaccount [at] lu [dot] se, for example ab1234cd [at] lu [dot] se. You will be re-routed to the university log-in window where you write the password for your university account. Please note that the user name is your universityaccount [at] lu [dot] se, NOT @student.lu.se, nor any other email address. 

- "I can still log in with my old QPS address."

Until you have logged in for the first time with your university account, you will be able to use your old login. From March 1, 2023 you will only be able to log in with your university account. 

- "I have two or more accounts in QPS."

During the Spring semester of 2023, any double or triple identities in QPS will be combined to one. Your primary account is the one you use when you log in with your university account. 

- "I don't have an account in QPS."

If you are a new student you will receive an account in QPS after registration and the start of your course. Your course administrator can answer your questions about this. 

If you have any other questions about logging in to QPS, you are welcome to contact servicedesk [at] lu [dot] se