Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Navigera i QPS

I detta avsnitt går vi igenom hur du som student navigerar i systemet. Innehållet i kurserna kan variera beroende på kursens innehåll och uppbyggnad.

Hur hittar jag till rätt kurs?

Om du är registrerad på flera kurser kan du skifta mellan kurskontexterna genom att uppe till höger klicka på dörren med en pil på. 

Skärmavbild

Exempelkurs

Det första du möts av när du loggar in på din kurs är din portfolio, det vill säga din översikt. Här samlas alla kursens obligatoriska moment för att du som student enkelt ska kunna se vad du har framför dig, genomfört eller ännu saknar. På många kurser är översikten uppbyggd i moduler, liksom på bilden nedanför. Notera att modulerna kan vara olika färger och kan användas för i olika syften (t ex tematiska uppdelningar och provmoment).

I kursen som visas på bilden har kursansvarig valt att skapa moduler (A) utifrån kursens provmoment i Ladok. Det finns också lärmaterial (content) under informationsrubriken ute till höger (B)

För att se de olika komponenterna i modulerna, det vill säga se vilka obligatoriska moment som ingår i provmomentet, klickar du på "Open module" (A). Om du hellre vill se kursen som helhet väljer du "Open course overview" under rubriken "Entire course" (C)

Skrämavbild

Inne i en modul

När du väljer "Open module" kan det, lite beroende på provmomentets innehåll, se ut exempelvis som på bilden nedanför. Vid (D) ser du en översikt av formulär, content och quizar som hör till provmomentet. Under (E) ser du vilka deadlines som väntar på dig kommande åtta veckor. Under (G), "Components", har du  en lista över alla moment som ingår (exempelvis även assignments med deadline längre fram än åtta veckor), formulär, assignments och tentor.  Vid (F) ser du modulens rubrik och en gul varningsruta om att finala kursbetyg meddelas i Ladok.

Skärmavbild

Under kursens gång

Efterhand kommer du se att modulen förändras i takt med att du genomför moment, se bilden nedanför. I ditt donut-diagram till exempel, flyttas genomförda delar till det yttre lagret. De olika lagren fungerar som filter. Om du till exempel bara vill visa content som du ännu inte läst kan du klicka på den ljusblå, yttre delen av donuten. 

Skärmavbild

Vänstermenyn

Vänstermenyn kan du använda för att hitta på kursen, se din återkoppling, sätta upp mål med mera. 

Om det inte finns moduler på kursen kommer du att behöva hitta content, quiz, formulär och assignments med hjälp av vänstermenyn. 

My feedback och Goals

Under My feedback samlas all din skriftliga återkoppling från assignments och formulär. Under Goals kan du sätta upp egna mål med deadlines.  

Blueprinting

Under Blueprinting hittar du visualiseringar för hur examensmålen i det utbildningsprogram du läser kopplar till kursernas kursmål och genom vilka former dessa är planerade att examineras. I vissa utbildningsprogram visualiseras också andra former av mål och kompetenser och dess koppling till kursmål och examinationsformer. Läs mer här.

Analytics

Under Analytics samlas och summeras all data som du samlar på dig under utbildningens gång. Analytics är en funktion som är under uppbyggnad. Läs mer här. 

Inställningar

Längst ner i vänstermenyn ser du ditt namn. Klicka där för att exempelvis göra inställningar för din profil.

Skärmavbild där vänstermenyn är markerad