Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hitta assignments

Om det finns många assignments på din kurs och om de har olika deadlines kan det ibland vara svårt att hitta rätt och det gäller att inte missa någon.

Du hittar alla assignments i vänstermenyn. Klicka på 'Assignments' i menyn så kommer du till en sida med de assignments du själv ska ladda upp i. Du ser de i fliken 'My assignments'.

Listan

Du ser titel, deadline och status för assignment i listan.

 

sida med lista över assignments. Skärmdump.

 


Cirkeldiagrammet

I cirkeldiagrammet till höger ser du hur många assignments det är (stora siffran i mitten) och om du håller musen över något av de färgade segmenten ser du hur många det är för varje status. I exemplet nedan ser du att det finns fem assignments varav två har status 'Completed'.

Cirkeldiagram som visar antalet assignments med olika status. Skärmdump.

Vad innebär status?

 • Completed – den här uppgiften är nu slutbedömd och du kan inte längre göra några uppladdningar i den
 • Pending revision – den här uppgiften har du fått återkoppling i och kan behöva revidera
 • Pending review – den här uppgiften har du laddat upp något i och väntar på återkoppling från lärare
 • Not started – den här uppgiften har du inte påbörjat ännu

Du kan filtrera fram så att du bara ser assignments med ett viss status med hjälp av rullgardinsmenyn under cirkeldiagrammet.

Filtrera fram specifika assignments

Om din kurs har stöd för moduler, t.ex upppdelning i olika Ladok-provmoment eller olika kursavsnitt kan du filtrera fram de assignments som är aktuella för just en specifik sådan modul. I kursexemplet nedan finns det fem moduler där vi här väljer att se enbart de två av kursens fem assignments som rör modulen 'Professionell utveckling'.

Dropdown-meny med filter för assignments. Skärmdump.
Lista över assignments i modul. Skärmdump.

Öppna en assignment

Du öppnar din assignment genom att klicka på raden i listan över assignments.

Alternativa vägar till listan

Om din kurs har stöd för 'Portfolio'-dashboard ser du en sammanställning av alla kursens moduler när du loggar in i kursen. Genom att klicka på knappen 'Open module' i en av modulerna ser du vilka assignments som ingår i just den modulen.

startsida med översikt över kursens moduler. En modul framhävd. Skärmdump.

 

Enkel grafisk översikt över innehåll och assignments i en modul. Skärmdump.

 Genom att klicka på någon av de färgade zonerna i progress bar kommer du till listan över assignments men denna gång filtrerad så att endast de assignments som ingår i modulen och som har den status som representeras av zonens färg. Här klickar vi på den gröna delen av linjen och kommer till listan över alla assignments som ingår i moduler 'Professionell utveckling' och som är slutbedömda. I detta fall är det enbart en assignment. Siffran 2 i cirkeln indikerar att det finns två assignments i modulen men det är alltså bara en av dem som är slutbedömd.

Filtrerad lista över assignments. Skärmdump.

Högst upp på kursens startsida när du använder Classic dashboard har du en progress bar i Assignments-rutan. Linjen är uppdelad i lika många segment som dina assignments. När kursen startar är alla dessa segment grå men skiftar färg allteftersom status på uppgiften ändras. Om du håller musen över någon del av linjen kan du se antalet assignments för varje statusläge.

Ruta med progressbar och lista över assignments. Skärmdump
Progressbar över assignments. Slutbedömda assignments highlighted. Skärmdump.
Progressbar över assignments. Ej påbörjade highlighted. Skärmdump.

I exemplet ovan är en assignment slutbedömd och fem assignments ännu ej påbörjade.

Vad betyder färgerna i progress bar?

Färgkoder för assignments status. Skärmdump.
 • GRÖN
  Completed – den här uppgiften är nu slutbedömd och du kan inte längre göra några uppladdningar i den
 • BLÅ
  Pending review – den här uppgiften har du laddat upp något i och väntar på återkoppling från lärare
 • ORANGE
  Pending revision – den här uppgiften har du fått återkoppling i och kan behöva revidera
 • GRÅ
  Not started – den här uppgiften har du inte påbörjat ännu

Genom att klicka på någon av de färgade zonerna i progressbar får du en lista med de assignments som har ett visst status. Klickar du t.ex på den grå zonen i exemplet ovan kommer du till en lista över de assignments som du ännu inte påbörjat. Det är samma lista som du får via vänstermenyn.