Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Formulär

Formulär är ett verktyg som kan användas för flera ändamål. I vissa kurser för bedömning, observation och återkoppling under VFU/VIL. I andra kurser kan det vara för självreflektioner och kamratåterkoppling eller som loggböcker vid labbmoment, med mera.

Vem fyller i mina formulär?

I vissa fall kommer du att vara ansvarig för att fylla i formulär själv, medan i andra fall kommer dessa formulär att fyllas i av exempelvis din lärare. Under din verksamhetsförlagda utbildning (VFU/ViL) är det främst dina kliniska handledare som kommer att återkoppla sina observationer, men detta görs genom ditt personliga konto. I praktiken innebär det att du kommer att logga in på din dator, mobil eller på en dator på kliniken och sedan öppna formuläret. Därefter kommer den kliniska handledaren att fylla i formuläret tillsammans med dig.

Att fylla i ett formulär

Bild på filter

1. Navigera till "Forms" i vänstermenyn för att se kursens formulär.

2. Välj det specifika formulär du vill öppna.

Tips - filtrera! 

  • Om kursen använder moduler (exempelvis för provmoment), använd filtret "Modules"  för att filtrera formulären. Detta är särskilt användbart om kursen har många formulär. 
  • Du kan också filtrera på formulär som redan har, eller inte har, skickats in. 

Fyll i bedömningsfrågor

När du arbetar med bedömningsfrågor med skalsteg, markera det önskade skalsteget för varje fråga. Om du vill rensa ditt val, klicka på alternativet "Clear response". Om du eller din handledare vill lägga till en fritextkommentar, klicka på "Comment" under frågan för att öppna en kommentarsruta.

Exempel på en bedömningsfråga
Exempel på en bedömningsfråga.

Obligatoriska frågor

Observera att frågor som är markerade med en asterisk (*) måste besvaras för att formuläret ska kunna skickas in. Även om dessa frågor inte är obligatoriska vid varje inlämning, kan det finnas krav på att varje fråga besvaras minst ett visst antal gånger och på en viss nivå för att få godkänt. Du kan hitta mer information om detta i avsnittet om Moduler.

Fritext-frågor

När det gäller fritext-frågor, fyll i dem enligt de angivna instruktionerna. Dessa fritextrutor kan användas exempelvis för egna reflektioner, återkoppling eller tips för vidare utveckling.

Bild på efterjagar
Exempel på obligatoriska fält innan inskickning. Detta ser olika ut på olika kurser.

Ange bedömare

Innan du kan skicka in ditt formulär, måste du ange vem som utfört observationen eller återkopplingen. Välj rollen under "Assessor's role". I e-postrutan skriver du de första bokstäverna i personens namn. Om personen har angetts i tidigare formulärinlämningar, kommer namnet att vara valbart i listan. Om namnet inte visas, klicka på alternativet "Create new", fyll i uppgifterna och lägg till personen.

Eftertaggar

För vissa formulär måste du också lägga till eftertaggar innan du kan skicka in dem. Det kan vara olika kontexter, såsom var observationen utfördes, vilken typ av situation det var, patientens ålder med mera. Välj lämpliga eftertaggar från de respektive rullgardinsmenyerna.

Skicka in

Slutligen, skicka in formuläret genom att klicka på "Save evaluation".

Se tidigare inskickade formulär

Bild på menyvalet "Past submissions"
I fliken "Past submissions" ser du tidigare inlämningar.

Öppna det aktuella formuläret på samma sätt som när du fyllde i det. Högst upp på sidan, välj fliken "Past submissions".

Här ser du alla tidigare inlämningar som gjorts i valt formulär. Klicka i listan för att öppna en inlämning.

Notera att du kan se en kopia på inlämningen i efterhand, men inte redigera ett inskickat formulär.