Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Quizzar

Quiz kan vara en viktig del i en kurs och ger många möjligheter. Det kan exempelvis användas som ett verktyg för att hjälpa dig som student - och läraren - att identifiera kunskapsnivåer och för att få en uppfattning om vilka områden som kan behöva mer uppmärksamhet. Det är också ett bra sätt att öva och testa din förmåga att tillämpa kunskaper och färdigheter som du arbetar med under kursen.

Kursens quizzar

Öppna din kurs och klicka på "Quizzes" i vänstermenyn för att se alla tillgängliga quizzar. 

Bild på quizzar

I tabellen ser du hur många gånger du genomfört respektive quiz, samt ditt bästa resultat. Om listikonen längst till höger i tabellen är klickbar (röd), så kan du öppna upp ett tidigare genomfört quiz för att se hur du svarat och ta del av rapporten. 

Filtrering

Bild på filtrering för quizzar
Filtrera bland kursens quizzar

I högerkolumnen kan du filtrera listan med quizzar och välja att visa endast redan genomförda, icke-genomförda, eller alla quizzar.

Om din kurs använder funktionen "Moduler" för att i QPS samla bedömningar och information (t ex för provmoment eller kursämnen), kan du också filtrera utifrån dessa under "Modules". 

Genomför ett quiz

1. Öppna ett quiz genom att klicka på det, och välj "Start quiz". 

2. Som du ser påminner ett quiz mycket om hur det ser ut när du genomför ett skriftligt prov i provmodulen.

Du navigerar mellan frågorna genom att klicka i översikten i högerkolumnen, eller genom knappen "Next question" som öppnar nästa fråga. 

Bokmärke

Om du stöter på en fråga som du är osäker på och vill gå tillbaka till, kan det underlätta att bokmärka frågan genom knappen "Bookmark". Då får frågan en markering i översikten, vilket gör det lättare att hitta tillbaka. (Bokmärket ser bara du, inte läraren.) 

Bilder i en fråga

Klicka på en bild i en fråga för att öppna den i full storlek. 

Skicka in dina svar

Avsluta quizzen genom att klicka på knappen "Finish quiz". 

Resultat och rätta svar

Efter du avslutat ett quiz, ser du en rapport innehållandes alla frågor samt hur du svarat. 

Beroende på vilka inställningar läraren har ställt in för quizzen, kan rapporten också innehålla mer information såsom ditt resultat, facit med de rätta svaren samt återkoppling med en förklaring om varför det rätta svaret är rätt, eller rekommenderad vidare läsning. 

Öppna rapporten för ett tidigare genomfört quiz

När du klickar på ett quiz kan du, istället för att starta quizzet, öppna nästa flik "Past attempts". Här ser du en lista över alla genomförda försök. Klicka i listan för att öppna upp rapporten från ett tidigare försök.