Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Guider för medarbetare

Här hittar du guider om hur du använder olika funktioner i QPS. Använd vänstermenyn för att bläddra bland guiderna.

Systemet är under utveckling och guiderna uppdateras därmed i takt med att nya funktioner blir tillgängliga. Nedanför följer en kort förklaring av respektive del.


Analytics. Under analytics-fliken summeras insamlad data i analyser, resultat och annan information. Vad som visas beror på vilken roll man har i systemet, och kan se olika ut för olika program och kurser.

Assignments. Assignments är ytor där studenterna kan ladda upp rapporter, intyg, bilder eller filmer. Typiska exempel på arbetsuppgifter där en assignment används är att skriva en kort reflektion efter ett utbildningsmoment eller att skriva en laborationsrapport.

Blueprinting. Idén med en blueprinting är att man ska kunna se när och var programmålen, eller andra mål tex kompetenser, undervisas och examineras i ett program. Genom att göra denna typ av analyser blir det tydligt om vissa programmål undervisas mycket eller lite i ett program och kan därmed vara till stor hjälp när man ska revidera ett program eller dess kurser.

Formulär. Ett verktyg som kan användas i flera syften, exempelvis vid observation och återkoppling av praktiska färdigheter men också för närvarohantering och återkoppling studenter emellan.

Moduler. En modul kan sammanställa resultat från olika delar i en kurs. Det går att använda till att skapa en översikt för lärare och om man vill studenter. Man kan till exempel samla allt som ingår i ett provmoment på kursen för att underlätta betygssättningen. 

Quizzar. Quiz kan vara en viktig del i en kurs och ger många möjligheter. Det kan till exempel användas som ett verktyg för att identifiera kunskapsnivåer och mäta aktivitet. 

Bedömningsfrågor. Bedömningskriterier som skapas för att användas i exempelvis formulär och assignments.

Skriftliga prov. I QPS provmodul skapar du digitala skriftliga prov. Här hittar du kraftfulla verktyg för att planera och blueprinta ditt prov och för samarbete kring frågeskrivningen tillsammans med involverade lärare. Efter genomfört prov kan du med hjälp av analysverktyget få hjälp att tolka den psykometriska analysen och hantera efterarbetet. 

Kontakt & support

För teknisk support eller andra frågor, kontakta servicedesk [at] lu [dot] se (servicedesk[at]lu[dot]se).

Övriga kontaktuppgifter hittar du här