Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Moduler

En modul kan sammanställa resultat från olika delar i en kurs. Det går att använda till att skapa en översikt för lärare och om man vill studenter. Man kan tex samla allt som ingår i ett provmoment på kursen för att underlätta betygssättningen. Det kan vara ett skriftligt prov, flera skriftliga prov eller en portfölj som innehåller såväl inlämningsuppgifter, formulärbedömningar och skriftligt prov.

Skapa moduler i QPS

Som lärare kan jag med hjälp av modulerna få en översikt över vad studenterna har klarat av och vad som återstår. En modul kan också bestå av flera undermoduler – tex kan en modul byggas så att man (1) måste ha klarat av antingen ordinarie prov eller ett omprov, (2) ha nått en viss nivå på formulärbedömningar alternativt ha genomfört en kompletterande uppgift och (3) avklarat tre inlämningsuppgifter.

I denna manual kommer jag att skapa två moduler som motsvarar två olika provmoment på kursen. Den första modulen relativt enkel. Studenterna ska antingen ha avklarat en inlämningsuppgift eller en omexamination på samma inlämning. Det andra är något mera avancerat då studenterna ska ha klarat av två skriftliga prov antingen på ordinarie tillfälle eller vid omexaminationen.

Bild från modules i QPS


Innan man startar är det en bra ide att skapa ett flödesschema för hur examinationen går till på kursen. Vilka moment ska ingå och vilkea ersättningsuppgifter finns tex omexaminationer. I mitt exempel utgår jag från nedanstående skiss.

I skissen ser vi de två olika provmomenten 1901 och 1902. För att bli godkänd på 1901 ska studenterna antingen ha klarat ”Assingment” ELLER ”Assignment omexamination. För provmoment 1902 ska studenten ha klarat av två skriftliga prov: ”iRAT 1” OCH ”iRAT 3”. Eftersom studenterna kan klara av proven antingen vid ordinarie prov eller vid omprovet så behöver vi använda det som kallas en ”nested module”

För att skapa en ny modul går man till kursens första sida och klickar på ”+ Add module” nere till höger.

 

Bild från modules i QPS
Bild från modules i QPS

Vi börjar med modul 1901. Döp din nya modul till något som är lätt att identifiera i detta fall 1901 Portfolio. Välj sedan antingen AND eller OR som villkor. I mitt fall så skulle studenterna antingen klara av sin första inlämning/assignmnet eller omexaminationen av samma uppgift så därför väljer jag OR. Som skala väljer jag Completed/Not completed. Man kan välja vilken man vill med för att förhindra att man sänder ut ett budskap om att de har fått betyg så rekommenderar jag att man använder complete skalan.

Bild från modules i QPS

När man fyllt i de tre valen och tryckt på ”Save changes” så dyker det upp ”Components” längre ner på sidan. Här under lägger man då till vilken typ av komponent som ska ingå. I mitt fall är det en assignment så då väljer jag det. 

Bild från modules i QPS

Sen döper jag min component till ett valfritt namn tex Assignment eftersom det bara finns ett på kursen och klickar på Add component.

För att lägga till omexaminationen så lägger jag till en component till i form av ett assignment och döper den till Assignment omexamination. Då är min första modul klar och ser ut som nedan.

Bild från modules i QPS

När jag går tillbaka till kursens startsida ser vi att min nya modul dykt upp ute till höger. Och det är dags att lägga till det andra provmomentet.

Bild från modules i QPS

Då mitt andra provmoment innehåller två nivåer och både OCH och ELLER villkor så kommer vi skapa en nested module. För att göra detta måste man börja längst ut i trädet och skapa 2 undermoduler: en för iRAT 1 och en för iRAT 3.

Klicka på ”+ Add module” för att skapa den första undermodulen.

Jag döper denna modul till iRAT 1. Sätter den logiska parameterna till OR eftersom studenten ska antingen ha klarat av provet iRAT1 eller omprovet iRAT 1 omprov. Klicka på Save changes och då ska det se ut som nedan. 

Bild från modules i QPS

I detta fall är det ett prov som gjorts och då väljer jag att lägga till en exam – component. Därefter lägger jag till ytterligare en component av typen exam som jag döper till iRAT 1 omexamination. Då ser min nya modul ut som nedan.

Bild från modules i QPS

Sen går jag tillbaka och skapar en tredje modul som jag döper till iRAT 3. Jag lägger precis som ovan till de två proven, iRAT 3 och iRAT 3 omexamination och min 3e modul ser ut som nedan.

Bild från modules i QPS

Då är det slutligen tid att skapa provmomentet 1902 MCQ som bygger på mina två nya undermoduler iRAT 1 och iRAT 3. Jag väljer återigen ”+Add module” och döper den till ”1902 MCQ 2,5hp”.  I detta fallet så ska ju både modul iRAT 1 och iRAT3 vara godkända så därför väljer jag den logiska variabeln AND och återigen skalan Completed/Not completed  och klickar på Save changes. Då ser det ut som nedan.

Bild från modules i QPS

För att lägga till en undermodul som component i en modul så väljer jag Add component och sen väljer jag nested module i listan. 

Bild från modules i QPS

Jag måste återigen välja ett namn på min nested module och när jag lagt till den så ser det ut som nedan. 

Bild från modules i QPS

För att få in även iRAT3 modulen så lägger jag till ytterligare en nested module till min module. Därmed är denna modul klar och jag kan gå tillbaka till startsidan.

Bild från modules i QPS

Alla moduler som skapas ligger på kursnivå och för att få in rätt data i dem så måste jag gå in på ett specifikt kurstillfälle och koppla vilket prov, assignment, eller progress measure som ska ingå. 

När jag då går in på ett specifikt kurstillfälle så kommer mina moduler synas på första sidan under fliken info. 

Bild från modules i QPS

Klickar jag på Modules här så kommer alla de moduler jag skapat komma fram i listan.

Bild från modules i QPS

För att koppla ihop rätt assignment som finns i kurstillfället med min modul så klickar jag på modulens namn och får fram följande. 

Bild från modules i QPS

När jag klicka på Pick assignment så kommer en lista med samtliga assignment på kurstillfället upp och jag väljer det som jag vill ska ingå.

Bild från modules i QPS

Spara ditt val genom att klicka på pick assignment och du har kopplat ditt kursspecifika assignment med din modul. Gör samma sak för om-examinationen och det ser ut som nedan. 

Bild från modules i QPS

Till höger finns en settings meny där jag kan välja om denna modul ska visas för studenterna eller inte. I mitt exempel vill jag att studenterna ska se de båda provmoments-modulerna men de underliggande modulerna (iRAT1 och 3) behöver inte listas på studenternas dashboard. De kan se dem om de klickar vidare i sin vy med de listas inte på framsidan. Om du skapar moduler som bara är till för dig som lärare så bör de inte heller vara synliga för studenterna. 

Om man klickar i att den ska vara published to students så kommer det fram ytterligare ett val: ska de om de har fått ett underkänt betyg eller ska det bara vara tomt i de rutorna? Jag väljer att det ska vara tomt dvs No rutan är markerad.

Bild från modules i QPS

Bild från modules i QPS