Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skapa ett assignment

Gå in på den aktuella kursen och kurstillfället som du vill upprätta ett assignment för. Välj "Assignments" och sedan "List" i vänstermenyn. Klicka på “Create new assignment”.

Skärmavbild "Create new"

Du kommer direkt vidare till inställningarna för uppgiften. Sidan för inställningarna består av tre block som alla beskrivs här nedanför: “Assignment”, “Assignment evaluators” och “Assignees”.

Assignment

Det första blocket är uppdelat i "Public view" (det som studenterna ser) och "Admin view" (det som bedömarna ser). Blocket ser ut så här, och du kan göra följande inställningar:

Skärmavbild inställningar

Public view

URL. Länk som kan användas för att hänvisa till uppgiften i andra forum. Säkerställ att länken innehåller “lu.ortrac.com”, annars kommer den inte att fungera för studenterna. Om länken saknar “lu” beror det på att du är inloggad på den gamla plattformen, läs mer om detta här. 

Name. Ange arbetsuppgiftens namn.

Due date. Ange ett inlämningsdatum. Notera att studenter kommer kunna lämna in även om deadline är passerad, men kommer då markeras som sena inlämningar. Du kan välja att filtrera bort sena inlämningar vid bedömningen.  

Description. Ange instruktioner för uppgiften.

Submission form. Här bygger du upp själva inlämningsytan som kan bestå av olika fält beroende på hur den aktuella uppgiften ser ut. Klicka på “Add field” och välj ett eller flera av följande alternativ:

  • Textfield. Välj om studenten ska skriva fritext direkt i QPS. Vid “Title” anger du vad fältet avser, t ex "Reflektion från dagen". Du väljer storlek på textfältet med alternativen: line, multi line small och multi line large. 
  • Drop down. Välj för att skapa en drop down-lista från vilken studenten kan välja ett alternativ. Vid "Title" anger du rubrik för fältet, och under “Options” anger du alternativen att välja mellan i listan. Ett alternativ per rad. 
  • File upload. Välj om studenten ska ladda upp en fil i QPS. Alla vanliga filtyper stöds. 
  • Rich text info. Välj om du vill infoga en textruta. Här skulle du kunna ange delinstruktioner eller infoga rubriker om inlämningsytan innehåller många fält. 
  • Separator. Välj om du vill infoga en rät linje för att visuellt separera fält.

För varje fält kan du välja om det ska vara obligatoriskt. 

När du lagt till fälten kan du använda ikonen med en penna för att redigera ett fält, hamburgarmenyn för att ändra ordningen på fälten och krysset för att ta bort fältet. Välj “Preview form” för att förhandsgranska inlämningsytan.

Admin view

Notes. Ange eventuella instruktioner för personen som ska bedöma uppgiften.

Evaluation form. Ange hur arbetsuppgiften ska bedömas. Du har samma alternativ som tidigare, men med ett tillägg:

  • Evaluation question. Välj för att infoga en bedömningsfråga från kursens frågebank. Detta gör du exempelvis för att infoga kriterier och bedömningsmatriser. När du klickar på "Browse" dyker alla bedömningsfrågor som finns tillgängliga för kursen upp. Markera frågan som du vill använda och välj "Add to" i menyn till höger.  

Grading scale. Ange vilken betygsskala som ska användas för uppgiften.  

Grading privacy. Ange om arbetsuppgiften ska rättas anonymt eller inte (“Public”). 

Längst ner taggar du uppgiften genom att klicka på “Edit tags”. 

Assignment evaluators

I det andra blocket anger du vem som ska bedöma uppgiften.

Skärmavbild bedömare

Chief evaluator vs evaluator

På bilden ovan kan man se att både Frida och Johan är uppsatta att bedöma, men med skillnaden att Frida har en stjärna till höger om sitt namn (s.k. "Chief Assignment evaluator").

  • Chief evaluator (huvudbedömare): kan klarmarkera / sätta betyg på en uppgift. Markeras med en grön stjärna. 
  • Evaluator (bedömare): kan bedöma en uppgift och lämna återkoppling, men ej klarmarkera / sätta betyg.

Genom denna fördelning kan du styra vem som gör vad om flera lärare är involverade i bedömandet av en uppgift. 

För att ändra en bedömare till huvudbedömare, klicka på personens namn och "Make chief" i rutan som dyker upp. Om du vill ta bort behörigheten för en huvudbedömare, gör på samma sätt och välj “Continue” i rutan som dyker upp. När du lagt till nya huvudbedömare, kan du behöva ladda om sidan för att se den gröna stjärnan. (Glöm inte spara först!)

Ta bort bedömare helt genom krysset till höger om ett namn. 

Peer review

För att aktivera kamratåterkoppling, klicka på "Student evaluators". Du får då tre alternativ:

Assignees. Välj om samma studenter som uppgiften är tillgänglig för också ska kunna genomföra kamratåterkoppling. Kan vara relevant om uppgiften inte ska vara tillgänglig för alla. 

Any student. Välj om kamratåterkopplingen ska vara tillgänglig för alla studenter på kursen

Selected students. Välj om du vill kunna välja vilka studenter som ska kunna genomföra kamratåterkoppling. Notera att du kan filtrera på grupper om du har skapat sådana. 

Assignees 

I det tredje blocket hanterar du vem uppgiften (inlämningsytan) ska vara tillgänglig för. Som standard är den tillgänglig för alla registrerade studenter. 

Genom att klicka på "Switch do individual assignment" kan du göra uppgiften tillgänglig för utvalda studenter. Notera att du kan filtrera på grupper om du har skapat sådana. 

Publicera uppgiften

När du är klar med inställningarna, klicka på "Save" och "Publish changes". Då blir uppgiften tillgänglig för valda studenter. 

Du kan också välj att spara uppgiften som ett utkast och återuppta den senare.