Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Quiz

Quiz kan vara en viktig del i en kurs och ger många möjligheter. Det kan användas t ex som ett verktyg för att identifiera kunskapsnivåer och mäta aktivitet. Ett quiz kan också stimulera ytterliga läsning genom att rekommendera läsning som blir synlig som återkoppling till studenterna. Frågor taggas som vanligt mot kursmål, kompetenser eller andra kategorier som används på ditt program.

Skapa ett nytt quiz

1. Gå till din kurs och öppna aktuellt kurstillfälle som quizzen ska göras tillgänglig i. 

2. Välj "Quizzes" i vänstermenyn" och "Create new quiz". 

Inställningar

Name

Titeln på quizzet

Question order

Här väljer du om frågorna ska visas i randomiserad eller förbestämd ordning. 

Feedback

Här väljer du vilken information studenterna ska se efter genomfört quiz. 

  • No feedback: Studentens svar visas. Rätta svar och resultat visas ej. 
  • Score: Studenternas svar visas samt slutresultatet. Rätta svar och resultatet per fråga visas ej. 
  • Incorrect answers: Studentens svar, slutresultatet samt vilka frågor som är besvarade felaktigt visas. 
  • Correct answers: Studentens svar, rätta svaren, resultatet per fråga samt slutresultatet visas. 

Status

  • Draft: Behåll quizzen som utkast/draft tills det är klart att publiceras
  • Published and listed: Quizzen görs tillgänglig för studenterna
  • Published and hidden: Quizzen är publicerad, men dold för studenterna

Module

Här kopplar du ditt quiz till eventuell modul. Läs mer om moduler.

Questions

Under denna flik lägger du till frågor till quizzen, antingen genom att skapa nya frågor eller genom att infoga frågor från kursens frågebank. Detta görs på samma sätt som vid skriftliga prov

Öppna och/eller dölj quizzet

När du är klar med inställningar och frågeurvalet, öppna quizet genom att ändra statusen under "Info"-fliken till "Published and listed".

Dölja ett quiz

Om du vill avvakta med att göra quizet tillgängligt för studenterna, ändrar du istället statusen till "Published and hidden". Detta kan du också ändra i efterhand om du önskar att quizzet enbart ska vara tillgängligt en viss period. 

Resultat

Efter att quizzet har öppnats, finner du en enklare sammanställning av resultaten när du öppnar quizzet. Här ser du en tabell med studenternas resultat och antal genomförda försök, samt en sammanställning i högerkolumnen. Notera att du kan filtrera per grupp som så önskas. 

Ändra i ett aktivt quiz

Öppna det aktuella quizzet och klicka på "Edit settings" under tabellen med studenter. Du kan nu ändra enklare inställningar som titel och status på quizzet.