Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Analytics

Under Analytics samlas och summeras all data som du samlar på dig under utbildningens gång. I QPS finner du analytics-fliken i vänstermenyn. Klicka på boxarna nedanför för att nå guiderna om hur du navigerar, sortera och tolkar din data.

Analytics är en funktion som är under uppbyggnad. Viss funktionalitet är redan inbyggd i dagens version av fliken.

Målet är att du som student ska kunna använda analytics för att få en sammanställning av din återkoppling, dina bedömningar och resultat. Med hjälp av analyserna ska du systematiskt kunna se och följa hur du presenterar inom olika områden, kompetenser och mål. Under alalytics-fliken summeras data från alla kurser som du läser under din studietid och sammanställningarna kommer därmed kunna användas för att följa din progression under din utbildningstid.