Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ge kamratåterkoppling

Många arbetsuppgifter (assignments) är upplagda på ett sådant sätt att du ska granska någon annan students arbete och ge återkoppling på det. Detta är ett kraftfullt sätt att lära sig att själv skriva bättre rapporter eller analyser. Som en bonus får också din studentkamrat värdefull återkoppling från dig i sitt eget arbete.

För att se vilka assignments du behöver göra kamratåterkoppling i går du in i assignmentslista på samma sätt som i tidigare avsnitt här men väljer i stället fliken 'My peer reviews'.

lista över assignments. Skärmdump.

Klicka på den assignment du vill ge återkoppling i så kommer du en lista över all som kan ha laddat upp sitt arbete.  Om status är 'Pending review' kan du ge återkoppling.

lista över peer submissions. Skärmdump.

Om det finns många studenter i listan och du vill begränsa den kan du använda gruppfiltret till höger om listan. Detta förutsätter att man använder gruppfunktionen på just din kurs.

välj grupp - knapp. Skärmdump.

Välj den student i listan vars arbete du vill granska och klicka på den raden så kommer du till review-fönstret. I exemplet nedan har studenten svarat på två fritextfrågor och laddat upp en fil. Med nedladdningsknappen till höger på filraden kan du ladda ned studentens dokument till din dator.

yta med studentkamrats uppladdade arbete. Skärmdump.

När du tagit del av arbetet kan du ge återkoppling i 'Feedback'-ytan. I exemplet nedan har du tillgång till:

  • ett antal frågor som du besvara med hjälp av radioknappar (A) 
  • en knapp för att ladda en återkopplingsfil från dig till studentkamraten (B)
  • en fråga som du besvarar med en rullgardinsmeny (C)
  • en fritextruta för allmänna kommentarer (D)
qps-studentvy-assignment-feedbackZone

Hur den här feedbackrutan är uppbyggd skiljer sig stort från kurs till kurs och från assignment till assignment men grundelementen är radioknappar, filknappar, rullgardinsmenyer och fritextrutor.

Du kan se hela revisionsflödet i 'Submission history'-ytan till höger i fönstret.

yta som visa revisionshistorik. Skärmdump.

 När du är klar med din återkoppling ska du skicka den till studenten genom att välja Spara / Submit to student.

submit to student knapp. Skärmdump.

Vill du i stället avvakta med att skicka till studentkamraten väljer du 'Save draft' i stället.