Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om QPS

QPS - Quality and Progress System - är ett digitalt system för systematisk bedömning och återkoppling, examination och kvalitetssäkring av utbildningarna baserad på de olika målen för utbildningarna. Systemet skapar förutsättningar för att säkerställa att utveckling sker över programmet, i relation till exempelvis examensmålen. 

Medicinska fakulteten har beslutat att koppla ihop de två systemen Canvas och QPS, för att utnyttja det som vart system gör bäst.

Canvas är ett ledande Learning Management System som anses användarvänligt och har en hel del inbyggda funktioner för att exempelvis underlätta kommunikation med studenter, skapande av lärmaterial såsom filmer, och tillgänglighet vid funktionsnedsättning. QPS är ett modernt system vars styrkor framför allt är olika typer av bedömningar, skriftliga prov och att sätta dessa i relation till studentens mål. Det ger också möjligheter att göra avancerade analyser av t.ex. studenternas prestationer och progression i relation till program och kursmål, såväl individuellt som på gruppnivå. QPS är utvecklat av företaget Orzone tillsammans med Medicinska fakulteten i Lund.

Beslutet innebär att varje kurs kommer att få en kursyta i Canvas och en i QPS, och att dessa kommer att samverka så att saker som görs i Canvas kan flyttas över till QPS för analyser.

Vad görs i respektive system?

För att bäst utnyttja de två systemens styrkor kommer Canvas i första hand att användas för:

  • kommunikation
  • spridning av innehåll/”content”

och QPS till:

  • skrifliga prov
  • formulärbedömningar
  • inlämningsuppgifter
  • uppföljning av resultat och progression
  • analys