Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forum Kvalitet samlade alla Medfaks utbildningar till en workshop med fokus på QPS

Bild från dagen.

Lärare, studentrepresentanter, administratörer & ledning samlades 10 november och fick möjlighet att prova vår största ALC-sal "från studentens perspektiv". Konferensen nyttjade QPS formulär, quiz och andra funktioner som verktyg för en interaktiv och dynamisk dialog.

Initiativet till QPS togs efter att lärare 2012 besökt Liverpool, där ett liknande progressionssystem –  LiftUp – lyft tandläkarutbildningen från lägst till högst rankad i Storbritannien. Ett nära samarbete inleddes med professor Luke Dawson, som också deltog virtuellt på dagens workshop i form av ett inspelat samtal. Filmerna (se här till höger) låg som grund för gruppdiskussioner kring hur QPS bäst kan användas i kvalitetsarbetet kring Medicinska fakultetens utbildningar.

Den kontinuerliga återkoppling som QPS möjliggör var ett återkommande tema. Lärare och studenter från Läkarprogrammet och Arbetsterapeutprogrammet presenterade hur formulär används under preklinisk och klinisk undervisning.

”QPS är ett bra tema för kvalitetsdiskussioner eftersom det ramar in och konkretiserar ett relativt brett koncept” tyckte en lärare som deltog, och Jenni Erlandsson, kvalitetssamordnare vid fakultetskansliet förklarade, ”Vi har haft en fantastiskt arbetsgrupp som förberett för denna eftermiddag, och vårt fokus har varit att främja dialog och diskussion i grupper så att konferensen blir så interaktiv som möjligt.” 

Utöver fokuset på QPS så inleddes workshoppen med erfarenhetsutbyte kring fakultetens interna utbildningsutvärderingar. Intryck och idéer från dagen samlades in digitalt, innan workshoppen avslutades.