Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samtal med Anna Nordström

Bild från operationssal

Vem är du och vilken roll har du i undervisningen?

Jag heter Anna Nordström och är kurs- och inriktningsansvarig på Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning operationssjukvård. Jag har ett stort engagemang i utbildningen då jag även håller i en hel del föreläsningar relaterat till anatomi och perioperativ vård samt leder seminarier, klinisk färdighetsträning med mera.

Hur använder du QPS?

Vi använder QPS för alla examinerande moment under utbildningen. Det gäller alltså tentamen, inlämningsuppgifter, VFU-bedömningar samt formulär vid klinisk examination.

Vår inriktning började använda QPS under hösten 2022, inledningsvis med de två första skriftliga examinationerna i biomedicin och perioperativ vård i första kursen. Jag tyckte det blev så bra att även sista tentamen i en senare kurs lades in i QPS. Under våren 2023 började vi även använda formulär för våra VFU-placeringar. 

Vad känner du att du får ut av det, som du inte fick innan QPS?

Allt är samlat på ett ställe och ger en bra överblick, både för mig och för studenterna. Vi har också nyttjat peer review-funktionen som fungerat väldigt bra. Det är lätt för mig att ge feedback på både inlämningarna och på peer-review från studentkamraterna.

Med hjälp av QPS kan tentamensfrågorna kontinuerligt utvärderas och justeras för att bli bättre och bättre. Tidsåtgången för rättning av tentamen är mindre och mer effektiv, dels på grund av självrättningsfunktionen, dels strukturen vid rättning av essäfrågor.

Ibland upptäcks områden som kan förbättras och då vidarebefordrar jag till förvaltningsgruppen som har ett nära samarbete med utvecklarna.

Hur fungerar VFU-formulären?

Formuläret fylls i minst en gång per VFU-vecka. Det är designat så att det kan användas både inför och vid mitt- och slutbedömning samt kontinuerligt under VFU-placeringen. Handledaren och studenten fyller i formuläret inför mittbedömningen själva så att jag som lärare kan förbereda mig inför mittbedömningssamtalet. I formuläret finns särskilda fält som ger studenten möjlighet att formulera vad man behöver träna mer på och hur det ska gå till. Även handledaren har en fritextruta för återkoppling. I och med underlaget kan samtalet fokuseras på fördjupning kring utvalda aspekter inom progressionen. 

Som komplement under hela programmet finns en checklista, nationellt framtagen för specialistsjuksköterskestudenter inom operationssjukvård. Den fungerar just nu som ett frivilligt underlag och stöd för våra studenter i QPS att tydliggöra vad de har tränat på och vad de behöver träna mer på, med en förhoppning att de innan examen har kunnat utföra alla kliniska färdigheter i denna självständigt.

Vad blir nästa steg för dig i användningen av QPS?

Tankarna går mot att använda formulärfunktionen ytterligare där till exempel studenterna fyller i en kort reflektion efter varje lärmoment - vad tar jag med mig, vad var bra eller mindre bra. Dels för att se hur närvaron var men också vad studenterna anser om varje lärmoment för att kunna utveckla utbildningens innehåll framöver.

Tack så mycket och lycka till med QPS framåt!