Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Short answers - ny frågetyp tillgänglig

Bild på UB

Short answers finns nu tillgänglig som frågetyp som kan väljas för skriftliga prov i QPS.

Vad är en short answer-fråga?

En short answer-fråga liknar en fritextfråga, men har den egenskapen att det korrekta svaret och eventuella alternativa stavningar anges i förväg, vilket möjliggör snabbare och automatisk rättning. Du kan inkludera flera fält som ska fyllas i, och varje fält ger poäng. Notera att denna frågetyp är lämplig för korta svar med ett eller två ord, inte för längre meningar.

Rättning

Alla givna svar på en short answer-fråga presenteras i en tabell. Du kan enkelt se hur många studenter som har svarat på olika sätt och har möjlighet att välja vilka svar som ska få poäng, samt hur många poäng de ska erhålla. Om svaren matchar det i förväg angivna korrekta svaret blir de automatiskt tilldelade maxpoängen, men du har också möjlighet att ändra detta om så önskas.

När kan denna frågetyp användas?

Short answer-frågor kan användas i många olika fall. Exempel kan vara när studenten förväntas:

  • ange olika strukturer utifrån en given bild.
  • identifiera rätt diagnos eller läkemedel baserat på ett givet scenario.
  • ge korrekta begrepp eller namn utifrån en beskrivning.
  • fylla i tomma fält (fill-in-the-blank) för att göra ett påstående korrekt.

Möjligheterna är många, men är mest lämplig när det efterfrågas korta och specifika svar.

Läs mer

Läs mer om hur du använder frågan i vår guide om frågetyper