Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Content about the content?

Alfapet-brickor som visar ordet "content". Foto.

Är du nöjd med innehållet i kursen? Ja det är en stor fråga! Vad innebär det egentligen?


Hämtad från MedFaks tidigare QPS-blogg.
Publiceringsdatum: 2020-03-22 | Författare: Teresa Lindstedt


Kanske att innehållet är använt och att det bidragit till resultat vid examinationer och även bidragit till studenternas lärandeprocess på andra sätt? Ja, helt enkelt varit meningsfullt.

Vad kan vi då göra för att göra kursinnehåll mer meningsfullt? Ett sätt kan vara att sätta det i ett sammanhang. Allt att skapa en meningsbärande presentation av kursens innehåll - dess content. Det kan man göra genom att skapa en ramberättelse för innehållet per tema, per vecka eller för den meningsbärande enhet som passar kursen! Du skapar kursens aktuella skyltfönster, som bjuder in till att se meningsfullhet med de olika aktiviteterna i ett sammanhang. Detta publiceras så att studenten ser det i boxen information.

Boxen information i QPS. Skärmdump.

Ett ”skyltfönster” kan alltså representera ett tema eller en kursvecka. Detta motsvarar att du som lärare står inför kursdeltagarna och förklarar vad de ska jobba med framöver, varför de ska göra det och vad som händer sen. Detta är din möjlighet att hålla samman de filer och annat innehåll du vill att kursdeltagarna ska gå igenom inom, exempelvis ett tema. Kanske har du tidigare använt en mapp för detta. Tänk då att detta dokument motsvarar ”mappen”, men med tydligare förklaringar så att filerna får ett sammanhang.

Förslag på innehåll i ramberättelsen:

* Syfte

Vad är syftet med just detta avsnitt/tema? Varför jobbar vi med detta just nu – sätt det i ett meningsbärande sammanhang. Berätta!

* Vad ska du som student göra?

Länka till de dokument, filmer och annat som ingår (som troligen finns som enskilda element också i QPS, använd dessa länkar). Ge en kort introduktion eller förklaring till varje länk och ange även när den behövs (Exempel: Denna film är en del av förberedelserna inför tisdagens gruppdiskussion).

* Vad ska hända sen?

Vad förväntas ske efteråt (exempelvis casediskussion, arbetsuppgift, seminarie, stöd till veckans föreläsningar och liknande). Tydliggör varför dessa förberedelser är en förutsättning för det som kommer sen.

* Tidsåtgång

Hur lång tid bedömer du detta som ingår i ramberättelsen tar?

Och hur förhåller sig då detta till att jobba med taggar? Ja, ramberättelsen behöver också vara taggad. När den är som mest aktuell är den dessutom taggad som information.

Taggarna för varje objekt är väsentliga för att man som student (och lärare) ska söka efter och även kunna se vad som hör till ett specifikt kursmål, MeSH-begrepp och så vidare.

Innehållet (content) behöver alltså både synliggöras i en ramberättelse och finnas som enskilda objekt för att kunna användas effektivt och långsiktigt.