Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt inloggningssätt i QPS – via ditt LU-konto

Bild på en dörr

Nu är det enklare att logga in i QPS.

For information in English please scroll down.

 

Vad har förändrats?

Tidigare har du loggat in i QPS med hjälp av din e-postadress via ortrac.com. Från och med terminsstart våren 2023 kommer du i stället att nå QPS genom att logga in med ditt universitetskonto via lu.ortrac.com.

Vad behöver jag som student göra?

Gå till https://lu.ortrac.com/ och logga in med ditt universitetskonto i följande format: ab1234cd-s [at] lu [dot] se. Bifogat finns en kort instruktion som visar de olika stegen.

Jag har flera konton i QPS – vad gör jag?

Om du har flera konton i QPS (flera e-postadresser knutna till ditt namn) kommer du i samband med den nya inloggningen att nå det konto som användes under förra terminen (HT22). Dina konton kommer under VT23 att slås samman så att all data kopplad till dig finns på ett och samma konto.

Mer information hittar du på www.qps.education.lu.se/inloggning

 

New login procedure for QPS

What has changed?

Previously, you have logged in to QPS using your email address via ortrac.com. Starting from the beginning of the Spring semester 2023, you will instead reach QPS by logging in with your university account via lu.ortrac.com.

What do I need to do as a student?

Go to https://lu.ortrac.com/ and log in with your university account in the following format: ab1234cd-s [at] lu [dot] se. A short instruction showing the different steps is attached.

I have multiple accounts in QPS - what do I do?

If you have multiple accounts in QPS (multiple email addresses associated with your name), you will in connection with the new login reach the account used during the last semester (HT22). Your accounts will be merged during VT23 so that all data linked to you is on the same account.

More information can be found at www.qps.education.lu.se/inloggning