Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Översättning ska göra QPS lättare att använda

Om någon månad kan den som vill välja bort assignments, submissions och content i QPS. Då kommer det att finnas en version med svenska ord som är anpassade efter verksamheten på medicinska fakulteten.

Klockan 10:30 på torsdagar träffas en arbetsgrupp sammansatt av personal från Medcul, en programnämndsordförande, en av Lunds universitets QPS-pionjärer, en språkvetare, en administratör, en programmerare och representanter från flera program på fakulteten. I Zoom vänder och vrider de på varje ord för att hitta en översättning som både är tydlig för kollegor och studenter samt stöttar den medicinska högskolepedagogik som plattformen vilar på.

Ibland bordläggs ord, assignments är ett sådant. Ett förslag var för knöligt, ett annat förde tankarna till ett förlegat sätt att se på läroprocesser och ett tredje krockade med ett annat QPS-begrepp.

Begreppen på engelska är ofta arv från den tid då QPS endast var ett verktyg för digitala examinationer. Det har ibland ställt till det. Ett av huvudmålen med översättningen är att missförstånden och därmed merarbetet ska minska.

I värsta fall kan missförstånd kring ord på funktioner leda till sådant som att examinationer släpps i förväg. Men flest fel och frågor har ordet ”publish” orsakat. Det tolkas ofta som att man gör något öppet för alla och därför vågar många medarbetare inte klicka på exempelvis ”publish exam”. Sådant hamnar oftast hos Johan Agardh på Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande. Han har ägnat många hundra timmar åt att hjälpa medarbetare på fakulteten att skapa lärmaterial och examinera studenter.

Översättningen av QPS kommer tillsammans med den ständigt växande erfarenheten bland medarbetarna göra att fler blir mer självgående.

– Översättningen ska underlätta navigeringen i plattformen men också förtydliga den pedagogiska aspekten av aktiviteter. Det är därför det är svårt att hitta rätt begrepp. Kallar man något för inlämningsuppgift så sänder det en signal om att man som student lämnar något till en lärare och då är man klar. Det tankesättet försöker vi gå ifrån, säger Johan Agardh.

Det sägs att du brinner extra mycket för översättningen av en knapp som lärarna ser men inte studenterna. Berätta om den!

– Hehe. Egentligen brinner jag ju mest för globala frågor och pedagogik. Men bland knapparna är det ”Publish changes”, säger Johan Agardh.

Det är en knapp som återkommer i många av plattformens funktioner. Att lärare inte klickar på den har fått till följd att tusentals examinationsfrågor har sparats som utkast vilket begränsar hanteringen och nyttan av dem i stor utsträckning.

När översättningsgruppen i Lund har gjort sitt ska den svenska versionen av QPS testas på en större grupp på Lunds universitet. Sen tar plattformsleverantören Ortrac över. Det är inte förrän deras programmerare har tryckt på sina tangenter på kontoret i Göteborg som ”content” faktiskt blir ”kursmaterial”. Vad ”assignments” då får för svenskt ord återstår att se.

Transparens: Denna text är skriven av Teresa Lindstedt, journalist, student vid fysioterapeutprogrammet, medarbetare på Medcul och del av gruppen som översätter QPS.